SPECIALISTER PÅ TVISTER

Bex är en advokatbyrå med fokus på kommersiell tvistlösning och affärsjuridisk rådgivning. Vi företräder såväl större industribolag som mindre tjänsteföretag. Klienterna är verksamma i många olika branscher. Bex företräder även privatpersoner i frågor som rör deras ägande och verksamhet i företag samt andra ekonomiska frågor.

Mattias Bexelius, Karim Kheddache och Marigò Oulis har bred kompetens inom all kommersiell juridik och har framgångsrikt biträtt klienter i stora och komplicerade tvister. Därtill har advokatfirman särskild kompetens att företräda företag verksamma på offentligrättsligt reglerade marknader.

Bex har sitt kontor på Sköldungagatan 7 i Lärkstaden.

Vi på Bex har erfarenhet av att biträda olika typer av klienter i många olika slags ärenden. Vår rådgivning är anpassad till dig som klient och ditt ärende.

Bex kompromissar inte med vad som krävs för att du ska nå ditt mål.

Läs mer

Mattias Bexelius

Mattias Bexelius har sedan 2007 varit verksam på ledande advokatbyråer inom framförallt området tvistlösning.

Läs mer

Karim Kheddache 

Karim Kheddache har sedan 2013 varit verksam på advokatbyrå och specialiserat sig inom framförallt området tvistlösning.

Läs mer

Marigó Oulis

Marigó Oulis

Marigó Oulis har mångårig verksamhet på en ledande advokatbyrå inom framför allt tvistelösning bakom sig. Marigó disputerade i civilrätt vid Uppsala universitet 2021 och är specialiserad på återbäring och värdeersättning vid upplösning av avtal och vid olika typer av utomkontraktuella krav.

Läs mer

Sofie Scott-Robbert

Sofie-Scott-Robbert studerar juridik vid Stockholms universitet och är juristassistent på Advokatfirman Bex.

KONTAKTA

Mattias Bexelius
bex@advokatbex.se
+46 (0)723 205 205

Karim Kheddache
karim@advokatbex.se
+46 (0)705 204 204

Marigó Oulis
marigo.oulis@advokatbex.se
+46 (0)768 203 203

ADVOKATFIRMAN BEX AB
Sköldungagatan 7,
114 27 Stockholm