MARIGÓ OULIS

Marigó Oulis

Marigó Oulis har mångårig verksamhet på en ledande advokatbyrå inom framför allt tvistelösning bakom sig. Marigó disputerade i civilrätt vid Uppsala universitet 2021 och är specialiserad på återbäring och värdeersättning vid upplösning av avtal och vid olika typer av utomkontraktuella krav. Avhandlingen heter ”Värdeersättning vid återgång”.

Marigó är ombud i såväl allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden. Hon har huvudsakligen biträtt klienter inom bank/finans och frågor som rör ägande av företag och olika typer av företagsförsäljningar. Hon har även bistått vid särskilda granskningar enligt aktiebolagslagen samt vid olika typer av utredningar av bolagsverksamhet eller vid utredningar av större händelser i bolag.

Marigó har undervisat regelbundet sedan 2005 i bl.a. förmögenhetsrätt, sakrätt, insolvensrätt och svensk- och internationell skiljemannarätt.

Marigó tog sin jur. kand. examen i Uppsala 2005, jur. dr examen i Uppsala 2021 och satt ting på Södra Roslags tingsrätt 2006–2008.

KONTAKTA

Mattias Bexelius
bex@advokatbex.se
+46 (0)723 205 205

Karim Kheddache
karim@advokatbex.se
+46 (0)705 204 204

Marigó Oulis
marigo.oulis@advokatbex.se
+46 (0)768 203 203

ADVOKATFIRMAN BEX AB
Sköldungagatan 7,
114 27 Stockholm