MATTIAS BEXELIUS

Mattias Bexelius

Mattias Bexelius har sedan 2007 varit verksam på ledande advokatbyråer inom tvistlösning och affärsjuridisk rådgivning till företag och ägare.

Som ombud i såväl allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden har Mattias har biträtt klienter inom bl.a. bank- och finans, bygg/fastigheter, transport, utbildning, dagligvaruhandel, IT, media och venture capital. Därtill har han stor erfarenhet av att biträda klienter i ärenden som rör ägande av företag och företagsförsäljningar.

Mattias har stor erfarenhet som ombud för företag som verkar på offentligrättsligt reglerade marknader där specialistkunskaper krävs både om klientens kommersiella intressen och om den ofta politiskt präglade myndighetsmiljö som verksamheten bedrivs i.

Mattias har undervisat och föreläst i process- och skiljemannarätt, kommersiell förvaltningsrätt och konstitutionell rätt.

Mattias tog sin jur. kand.-examen i Lund 2005 och satt ting på Södra Roslags tingsrätt 2005-2007.

KONTAKTA

Mattias Bexelius
bex@advokatbex.se
+46 (0)723 205 205

Karim Kheddache
karim@advokatbex.se
+46 (0)705 204 204

Marigó Oulis
marigo.oulis@advokatbex.se
+46 (0)768 203 203

ADVOKATFIRMAN BEX AB
Sköldungagatan 7,
114 27 Stockholm