VARFÖR BEX?

Vad Bex står för

Mattias Bexelius och Karim Kheddache har erfarenhet av att biträda olika typer av klienter i många olika slags ärenden. Vår rådgivning är anpassad till dig som klient och ditt ärende.

Bex kompromissar inte med vad som krävs för att du ska nå ditt mål.

Välkommen att höra av dig till någon av advokatfirmans medarbetare för mer information.

Tvister

Mattias Bexelius och Karim Kheddache har sin bakgrund på ett par av Sveriges ledande advokatfirmor inom området tvistlösning. Vi kan hantera större och komplicerade mål i såväl rättegång vid allmän domstol som skiljeförfarande.

Vår erfarenhet garanterar dig som klient en senior uppmärksamhet på ditt ärende och kvalificerade lösningar på de problem som just din tvist innebär.

Kommersiell offentlig rätt

Är ditt företag verksamt på en offentligrättsligt reglerad marknad är Bex en perfekt partner för alla frågor som gäller relationen med myndigheter och politiska beslutsfattare.

Om en offentligrättslig fråga måste lösas rättsligt krävs specialistkunskaper om den specifika marknaden och direkt tillämpliga regelverk. Därtill krävs förståelse för både strategi och politik för att se hur du som part bäst kan positionera dig för att vinna framgång. Tack vare advokatfirmans särskilda kompetens inom tvistlösning är Bex också unikt rustad att – då så krävs – ta ditt ärende till domstol.

KONTAKTA

Mattias Bexelius
bex@advokatbex.se
+46 (0)723 205 205

Karim Kheddache
karim@advokatbex.se
+46 (0)705 204 204

Marigó Oulis
marigo.oulis@advokatbex.se
+46 (0)768 203 203

ADVOKATFIRMAN BEX AB
Sköldungagatan 7,
114 27 Stockholm